Przejdź do głównej treści

PRZYPOMINAMY O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

[17.07.2019] w kategorii: Aktualności, Ekologia.

CZYSTE POWIETRZE to ogólnopolski program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz na termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Wszystko po to, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet beneficjentów, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program jest skierowany do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku rodzinnego. Korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszt realizacji inwestycji przekroczy 53 tys. zł wówczas dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt projektu to 7 tys. zł.

Program CZYSTE POWIETRZE przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe),
  • docieplenie przegród budynku, ● wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Nabór wniosków jest prowadzony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w trybie ciągłym.

Dla wygody użytkowników WFOŚiGW w Łodzi uruchomił PORTAL BENEFICJENTA – internetowy serwis informacyjny, w którym znaleźć można niezbędne informacje. Dodatkowo przez portal można:

  • pobrać wniosek do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikami;
  • złożyć elektroniczną formę wniosku, korzystając ze skrzynki podawczej;
  • otrzymywać informacje od pracownika Funduszu w sprawie złożonego wniosku (obustronna komunikacja).

Na swojej stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi przekazuje również następującą informację: „Szanowni Państwo, jeśli w 2018 roku złożyliście wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste powietrze w WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118 (bez względu na datę zawarcia umowy), to nie możecie jednocześnie składać wniosku o dotowanie całości lub części kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych w urzędach: gminnych, miejskich i powiatowych.”