Przejdź do głównej treści

Przetarg na światłowód dla Żłobnicy

[03.12.2018] w kategorii: Aktualności, Inwestycje, Urząd Gminy.

Do 5 grudnia został przedłużony termin składania ofert na wykonanie sieci światłowodowych, które obsługiwać będą mieszkańców Żłobnicy. Będzie to kolejny etap rozbudowy gminnej sieci teletechnicznej, służącej do przesyłania danych oraz świadczenia usług łączności za pomocą impulsów świetlnych, biegnących wewnątrz cieniutkiego włókna szklanego.

Dokumentacja techniczna, przygotowana na potrzeby przetargu przewiduje budowę 109 kompletnych instalacji abonenckich, wykonanie przyłączy ziemnych o łącznej długości 500 m, a także ułożenie wewnątrz gotowej już kanalizacji teletechnicznej kilku kilometrów mikrokabli o różnych parametrach. Gmina oczekuje, że zlecone prace zostaną wykonane w ciągu 4 miesięcy od daty podpisania umowy. Do terminu realizacji nie wlicza się okresu zimowego, liczonego od 16 grudnia do 15 marca.

Minimalny okres gwarancji na wykonaną instalację światłowodową FTTH ma wynieść 3 lata. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi jest jednym z pozacenowych kryteriów, przyjętych do oceny ofert, składanych w gminnym przetargu.