Przejdź do głównej treści

Projektują drogę „przez wkop”

[08.12.2018] w kategorii: Aktualności, Inwestycje, Urząd Gminy.

W wyniku rozstrzygnięcia gminnego przetargu został wybrany wykonawca prac projektowych związanych z budową długiej na ponad 5 kilometrów drogi Kleszczów – Rogowiec, nazywanej drogą „przez wkop”. Opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wójt gminy powierzył katowickiej spółce Mosty Katowice. Pierwszy etap projektowania zakończy się przedstawieniem w Urzędzie Gminy Kleszczów pierwszych koncepcji projektu wraz z wariantowymi rozwiązaniami.

Droga, która przechodzić będzie przez tereny przemysłowe koliduje z różnymi instalacjami, obsługującymi zarówno Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów, jak i Elektrownię Bełchatów. Rozwiązanie kolizji będzie więc wymagało ścisłych konsultacji ze spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. w Bełchatowie.