Przejdź do głównej treści

Pokaż na zdjęciu energię lasu i wygraj nagrodę

[17.07.2017] w kategorii: Aktualności.

Nadleśnictwo Bełchatów oraz Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie ogłosiły pierwszą edycję Konkursu Fotograficznego „Energia lasu”, w którym do składania prac zostali zaproszeni uczniowie szkół z powiatów: bełchatowskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego, pajęczańskiego i łaskiego. Konkurs ma charakter konkursu naukowego. Wśród ośmiu wyeksponowanych celów znajdujemy m.in. takie, jak: sławienie piękna i bogactwa przyrodniczego polskich lasów, promowanie wypoczynku na łonie natury, wzbudzanie szacunku do lasu i środowiska naturalnego. Istotne jest również kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko.

Jeden uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu 5 fotografii, wykonanych osobiście, do których przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, nienaruszające praw osób trzecich. Zgłoszenia prac będą przyjmowane osobiście do 29 września br. w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie. Ocena dostarczonych zdjęć nastąpi do 20 października. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w listopadzie w MCK w Bełchatowie.

Jury biorąc pod uwagę wartość techniczną i artystyczną prac przyzna nagrody rzeczowe. W kategorii „szkoły podstawowe i gimnazjalne” przewidziane zostały 3 nagrody o wartości ok. 500, 400 i 300 zł plus 5 wyróżnień o wartości około 100 zł. W kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” główne nagrody mają mieć wartość ok. 700, 600 i 500 zł. Także tu przewidziano 5 wyróżnień po ok. 100 zł.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem, w którym określone zostały m.in. techniczne wymogi, stawiane konkursowym pracom. Regulamin znaleźć można na stronach internetowych organizatorów: www.lodz.lasy.gov.pl/belchatow, www.gigantymocy.pl.

Pokaż na zdjęciu energię lasu i wygraj nagrodę