Przejdź do głównej treści

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert
 na realizację zadań publicznych w 2017 roku

[15.03.2017] w kategorii: Aktualności, Urząd Gminy.

Na konkurs ofert realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz aktywizacji
i integracji społecznej osób w wieku emerytalnym w 2017 roku poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, włączenie do kształcenia ustawicznego, działalności kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia wpłynęły dwie oferty:

  • Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3
  • Fundacji Servire Homini z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Ogrodowej 2

Na konkurs ofert realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez stwarzanie przyjaznych warunków do realizacji przedsięwzięć o charakterze artystycznym i społeczno-kulturalnym oraz wspieranie projektów służących ochronie dóbr kultury, tradycji, sztuki i dziedzictwa narodowego wpłynęła 1 oferta:

  • Stowarzyszenia „Kleszczów Forte” z siedzibą w Żłobnicy 73, 97-410 Kleszczów

W konkursie ofert realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz aktywizacji
i integracji społecznej osób w wieku emerytalnym w 2017 roku wybrano dwie oferty złożone przez:

  • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Kleszczowie
przy ul. Sportowej 3 – zadanie pod nazwą „Młodzi duchem”. Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadania to 160 000,00 zł
  • Fundację „Servire Homini” z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Ogrodowej 2 – zadanie pod nazwą „Znaleźć wiosnę w jesieni życia”. Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadania to 20 000,00 zł

W konkursie ofert realizacji zadań z zakresu upowszechniania i wspierania inicjatyw kulturalnych w roku 2017 wybrano ofertę, złożoną przez Stowarzyszenie „Kleszczów Forte” z siedzibą w Żłobnicy 73, 97-410 Kleszczów – zadanie pod nazwą „Kleszczów pełen muzyki – II edycja”. Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadania to 44 850,00 zł.

Organizacje i podmioty, które będą realizowały zadanie publiczne w ramach przyznanej dotacji zobowiązane są wypełnić odpowiednie dokumenty. Ich aktualne wzory zostały zamieszczone w załącznikach poniżej.