Przejdź do głównej treści

Ogłoszenie o naborze wniosków skierowane do przedsiębiorców oraz planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

[11.09.2019] w kategorii: Aktualności.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie zaprasza przedsiębiorców oraz planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podejmowanie działalności gospodarczej. Nabór skierowany jest do planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach konkursu można ubiegać się o premię w wysokości 75 000,00 zł. Do rozdysponowania jest kwota 2 100 000,00 zł. Szczegóły ogłoszenia dostępne są pod adresem: http://krainawarty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-22019-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

Rozwój działalności gospodarczej. Nabór skierowany jest do podmiotów planujących rozwój działalności gospodarczej. Wsparcie przyznawane jest na refundację kosztów kwalifikowalnych do wysokości 70% . Do rozdysponowania Lokalna Grupa Działania posiada 414 726,00 zł. Szczegóły ogłoszenia dostępne są pod adresem: http://krainawarty.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-32019/

Dokumentacja dotycząca naborów znajduje się na stronie Lokalnej Grupy Działania: http://krainawarty.pl/

Wnioski o przyznanie pomocy w obydwu konkursach należy składać w terminie od 23.09.2019 r. do 22.10.2019 r. od godz. 8.00 do godz. 14.00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD.

Informacje w zakresie ogłoszeń można uzyskać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty, ul. Wieluńska 11, 98 – 320 Osjaków, tel. 43 842-35-22, e-mail: lgd@krainawarty.pl

Godziny otwarcia biura: pon. – pt.  7:00-15:00