Przejdź do głównej treści

Na uroczystych obchodach Dnia Sołtysa województwa łódzkiego

[13.03.2018] w kategorii: Aktualności.

11 marca w gmachu Teatru Wielkiego w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń dla sołtysów z okazji przypadającego w tym dniu Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. Obchody, zainicjowane w województwie łódzkim, miały wyjątkowy przebieg. Na zaproszenie marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia oraz pomysłodawcy tego święta – sołtysa wsi Suchoczasy Jana Tobiasza, przybyło ponad 1200 sołtysów reprezentujących 63 gminy województwa łódzkiego.

W łódzkiej uroczystości uczestniczyli również sołtysi z terenu gminy Kleszczów wraz z wójtem gminy Sławomirem Chojnowskim oraz przewodniczącym Rady Gminy Michałem Michałkiem. Witając gości, marszałek Województwa Łódzkiego podkreślił znaczenie społecznej pracy sołtysa, wyrażając szczere uznanie dla sołeckiej działalności. Szczególnie znacząco wybrzmiały fragmenty przemówienia dotyczące roli sołtysa jako gospodarza i lidera, angażującego się w sprawy lokalnej społeczności:

„Nasza wieś stoi sołtysami. Historia sięga XII wieku. Myślę, że w tych ostatnich latach pełnicie niezwykle istotną rolę. Jesteście łącznikiem między mieszkańcami a samorządem. Tworzycie inicjatywy, wspieracie te inicjatywy. W tej bezpośredniej demokracji jaką są zebrania wiejskie podejmujecie wspólnie z mieszkańcami uchwały i nadajecie ton życiu w sołectwach.”

Podczas uroczystości w dowód uznania i szacunku dla codziennej pracy przyznano przedstawicielom sołectw regionu łódzkiego „Odznakę Sołtysa”. Wśród grona odznaczonych znaleźli się sołtysi gminy Kleszczów, w imieniu których wyróżnienia odebrał sołtys Kleszczowa – Tadeusz Kuśmierek. Odznaka stanowiąca wyraz wdzięczności za pracę, jaką na rzecz swoich środowisk wykonują sołtysi, została wiernie odwzorowana na podstawie oryginału odznaki przyznawanej w latach 1918-1939, opisanej w Dzienniku Komisariatu Rządu z 1922 r. w sposób następujący: „Znak okrągły, mosiężny, polerowany z napisem literami wypukłymi na otoku u góry Sołtys. W środku umieszczone na tle ornamentowanym godło państwowe (orzeł posrebrzany).”

Uroczystość była także okazją do rozdania nagród w konkursie wojewódzkim „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. O wprowadzeniu w 2009 roku funduszu sołeckiego i jego rosnącej roli w życiu regionu łódzkiego mówił prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – Ireneusz Niewiarowski. Wyróżnionym sołtysom gratulował także przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego – Marek Mazur. Po zakończeniu części oficjalnej w koncercie „New York, New York” zaprezentowali się artyści Teatru Wielkiego oraz orkiestra dęta z Poddębic.