Przejdź do głównej treści

KRUS apeluje o zachowanie ostrożności podczas prac w gospodarstwie

[13.06.2018] w kategorii: Aktualności, Rolnictwo.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński wystąpił z apelem do rolników, którego głównym przesłaniem jest zachęcenie rodziców do zapewnienia warunków do bezpiecznej pracy w gospodarstwie, z myślą o własnym życiu i zdrowiu, a także o dawaniu dzieciom dobrych wzorców. W apelu rozesłanym przez oddziały KRUS do wszystkich gmin wiejskich można m.in. przeczytać:

Rodzice, pamiętajcie, że jesteście dla Waszych dzieci wzorem do naśladowania. To ogromna odpowiedzialność i wyzwanie. Każdego dnia dzieci, uważnie obserwując Waszą pracę, dowiadują się, na czym ona polega, uczą się jak wykonywać ją efektywnie, a także, jak dbać o bezpieczeństwo podczas codziennych zajęć w gospodarstwie rolnym. Dobre nawyki wykształcone w dzieciństwie zaprocentują w przyszłości. Uczcie zatem dzieci szacunku dla pracy i wykonujcie ją z poszanowaniem zasad ochrony zdrowia i życia: – przystępujcie do pracy wypoczęci i zdrowi; – koncentrujcie się na wykonywanych czynnościach; – nie zapominajcie o przerwach na odpoczynek i regenerację sił; – podczas pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi bezwzględnie przestrzegajcie instrukcji obsługi.

Prezes KRUS podkreślił również potrzebę uniemożliwienia dostępu najmłodszych do tych części gospodarstwa, gdzie warunki ich przebywania nie będą bezpieczne. Zwrócił się również do dzieci:

(…) gospodarstwo nie jest placem zabaw. Trzymajcie się z dala od maszyn, zwierząt hodowlanych i niebezpiecznych miejsc, takich jak wykopy czy szamba. Unikajcie zabaw na wysokości, np. wspinania się na drzewa czy drabiny – upadek, nawet z niewielkiej wysokości, może skończyć się poważnym urazem. Każda zabawa musi być przede wszystkim bezpieczna. Zawsze informujcie rodziców lub opiekunów o tym, gdzie się bawicie”.

Zachęcamy rolników z gminy Kleszczów, by wzięli sobie do serca te zalecenia.