Przejdź do głównej treści

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zastąpił dwie agencje

[10.01.2018] w kategorii: Aktualności, Rolnictwo.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) powstał z połączenia Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). Podobnie jak wcześniej ANR ma swą centralę w Warszawie przy ul. Karolkowej 30, oddziały terenowe w każdym województwie, a także biura terenowe, zwłaszcza w regionach uznawanych za rolnicze. W Łódzkiem nie ma żadnego biura terenowego, ale za to w województwie warmińsko-mazurskim jest ich 11.

KOWR działa od kilku miesięcy, ale nie jest jeszcze tak rozpoznawalny, jak dwie agencje, które wchłonął. Rolnikom z gminy Kleszczów przypominamy więc, iż do głównych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należy: wydzierżawianie albo sprzedaż gruntów; oddawanie mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym; oddanie na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu gospodarowania, zamiany nieruchomości; wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących prywatnego obrotu gruntami rolnymi.

Inne zadania KOWR: udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich; współpraca z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów; nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin i zwierząt; dopłaty do prywatnego przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach; monitorowanie rynku cukru; realizowanie programu dla szkół, polegającego na dostarczaniu owoców, warzyw, mleka i jego przetworów; wydawanie pozwoleń na przywóz/wywóz towarów rolno-spożywczych w handlu z krajami trzecimi; wspieranie pszczelarzy.

Zadania płatnicze, realizowane wcześniej przez Agencję Rynku Rolnego zostały przejęte przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Stała się ona jedyną agencją płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce.

Kontakt z Oddziałem Terenowym KOWR w Łodzi: tel. 42 636 53 26, 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, e-mail: lodz@kowr.gov.pl.