Przejdź do głównej treści

Konsultacje projektu uchwały o ograniczeniu eksploatacji instalacji spalających paliwa

[10.08.2017] w kategorii: Aktualności, Urząd Gminy.

2 sierpnia Zarząd Województwa Łódzkiego udostępnił społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
  • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej, al. Piłsudskiego 8, pok. 411,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: powietrze@lodzkie.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Z treścią wspomnianego projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego, można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej.