Przejdź do głównej treści

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

[12.10.2017] w kategorii: Aktualności, Urząd Gminy.

Wójt Gminy Kleszczów informuje, iż od dnia 23 października do 03 listopada zostaną przeprowadzone konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Kleszczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty do zapoznania się z projektem „Rocznego Programu Współpracy”, zamieszczonym na stronie gminnego BIP oraz do składania opinii i uwag. Można je wnosić pisemnie na „Formularzu konsultacji”, który można pobrać ze strony gminnego BIP lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczowie. Składanie opinii i uwag odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy, listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, a także drogą elektroniczną na adres: kleszczow@kleszczow.pl.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji.