Przejdź do głównej treści

Konsultacje gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

[31.12.2018] w kategorii: Aktualności, Urząd Gminy.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kleszczowie zaprosił wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, działające na terenie gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do udziału w konsultacjach projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczów”. Projekt tego programu na rok 2019 jest udostępniany zainteresowanym we wspomnianym referacie (pokój nr 26). Konsultacje prowadzone są do 11 stycznia (włącznie).