Przejdź do głównej treści

Konkurs plastyczny „Przyjaciele św. Mikołaja”

[07.11.2019] w kategorii: Aktualności, Kultura.

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie zaprosił przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych do rywalizacji w corocznym, plastycznym konkursie mikołajkowym. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie prac w formacie A3 w kompozycji poziomej, przy użyciu dowolnej techniki płaskiej (farby, kredki świecowe, kredki ołówkowe, pastele, ołówek, węgiel, tusz, wydzieranka, wydrapywanka, itp.). Zgodnie z regulaminem prace z użyciem elementów gotowych bądź wypukłych nie będą brały udziału w konkursie. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Rysunki należy dostarczać do 20 listopada do świetlicy GOK w Kleszczowie (ul. Główna 74) w godzinach pracy świetlicy, tj. 12.30-19.30. Należy pamiętać o dołączeniu formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez opiekuna prawnego dziecka, biorącego udział w konkursie. Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w siedzibie GOK w Kleszczowie oraz na stronie internetowej www.gok.kleszczow.pl.

Jury konkursu przyzna: w kategorii „Przedszkola” – 20 równorzędnych nagród, po 5 w każdej podgrupie wiekowej (1a – 3 lata, 1b – 4 lata, 1c – 5 lat, 1d – 6 lat), w kategorii „Klasy I-III” – nagrody za I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia, w kategorii „Klasy IV-VIII” – nagrody za I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani upominkami za udział. Wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 15 grudnia podczas gminnej imprezy mikołajkowej. Przekazane na konkurs prace można będzie obejrzeć na wystawie.