Przejdź do głównej treści

Jeśli planujesz założyć żłobek, klub dziecięcy, albo zatrudnić opiekuna dziennego

[05.11.2019] w kategorii: Aktualności.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców”. Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez podmioty tworzące i prowadzące instytucje opieki nad tymi dziećmi.

Dla wszystkich uczestników projektu będzie zorganizowane bezpłatne szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3: „Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes”, natomiast opcjonalnie dla chętnych: 1. Bezpłatne szkolenia dodatkowe do wyboru („Zarządzanie zasobami ludzkimi” lub „Budowanie wizerunku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”); 2. Bezpłatny wyjazd studyjny. We wszystkich formach wsparcia uczestnikom zapewniane będzie: wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów dojazdu i materiały dydaktyczne.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają dwa warunki: 1.osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność na własny rachunek, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna; 2.osoby pochodzące z gmin (zameldowane/zamieszkałe/prowadzące działalność), na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców z obszaru województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego.

Harmonogram szkoleń i wyjazdów studyjnych jest podawany z kilkutygodniowym wyprzedzeniem na stronie www.opieka.byd.pl. Aby zapisać się na bezpłatne szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3: „Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes” wystarczy wypełnić i wysłać zgłoszenie on-line dostępne na stronie www.opieka.byd.pl.

Kontakt z zespołem, prowadzącym projekt „Dobre praktyki opieki…”: tel. 52 567 00 16/ 17 lub e-mail: centrum@byd.pl.