Przejdź do głównej treści

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kleszczów

[07.05.2018] w kategorii: Aktualności, Ekologia, Urząd Gminy.

Na terenie niektórych gospodarstw w gminie Kleszczów znajdują się nadal wyroby, zawierające szkodliwy, rakotwórczy azbest. Są to głównie eternitowe pokrycia dachów domów i budynków gospodarczych.

W celu usprawnienia działań związanych ze skutecznym i bezpiecznym unieszkodliwianiem azbestu, Wójt Gminy Kleszczów zlecił przeprowadzenie na terenie gminy kompleksowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzację przeprowadzają do 18 maja ankieterzy, posiadający upoważnienie Wójta Gminy Kleszczów. Mieszkańców gminy prosimy o udzielanie wszystkich niezbędnych informacji, które pozwolą na rzetelną i szczegółową inwentaryzację wyrobów azbestowych. Prosimy również o nie utrudnianie ankieterom pracy na terenie nieruchomości.

Aby inwentaryzacja była przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi wymogami, konieczne jest podanie numeru działki ewidencyjnej nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest. Spisanie danej nieruchomości podczas prowadzonej inwentaryzacji będzie podstawą do ubiegania się o dotację na usunięcie azbestu.

Informujemy, że każdy mieszkaniec Gminy Kleszczów, który zamierza przystąpić do usuwania eternitowych pokryć dachowych ze swojej nieruchomości ma obowiązek zawiadomić o tym Urząd Gminy.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 44 731 66 46.