Przejdź do głównej treści

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

[23.01.2019] w kategorii: Aktualności, Urząd Gminy.

W związku z treścią art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 poz.1234 z późn. zm.), który stanowi o obowiązku ogłaszania przez Gminę w wojewódzkim dzienniku urzędowym zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, Urząd Gminy w Kleszczowie zwraca się z uprzejmą prośbą do zarządców nieruchomości i właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kleszczów o przekazywanie Gminie stosownych danych.

Zakres niezbędnych danych oraz wzory formularzy, które posłużą do ich przekazywania są zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jej części (Dz. U. z 2007 Nr 250 poz.1873).

Informacje, o których mowa wyżej należy składać (za pierwsze półrocze – do końca lipca danego roku, a za drugie półrocze – do końca stycznia roku następnego) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Kleszczowie albo drogą elektroniczną na adres e-mail: kleszczow@kleszczow.pl.

Wszelkie pytania należy kierować do Referatu Majątku Gminy (inspektor Faustyna Bujacz, pok. nr 5, ul. Główna 45 w Kleszczowie). Kontakt telefoniczny 44 731 66 40.