Przejdź do głównej treści

Gminny program profilaktyczny w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów piersi

[20.08.2019] w kategorii: Aktualności, Zdrowie.

Kleszczowska Przychodnia Salus w Kleszczowie informuje, iż na postawie umowy zawartej z Gminą Kleszczów w roku 2019 realizowany jest program gminnej polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Gminy Kleszczów „Profilaktyka chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi”.
Świadczenia udzielane w ramach realizacji programu na rzecz mieszkańców Gminy Kleszczów finansowane są przez Gminę Kleszczów. Celem programu jest zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie możliwości zapobiegania i wczesnego wykrywania raka piersi oraz zmniejszenie liczby zachorowań na ten nowotwór wśród kobiet mieszkających na terenie gminy Kleszczów.
Program skierowany jest do mieszkanek gminy Kleszczów w wieku od 20 do 60 roku życia. Uczestniczki w wieku do 35 lat będą brały udział przede wszystkim w warsztatach informacyjnych. W grupie tej podstawową metodą profilaktyki będzie samobadanie piersi.
Kobiety w wieku 30-35 lat zostaną dodatkowo objęte badaniem wykonywanym przez lekarza. W uzasadnionych przypadkach (np. wykrycie zmian) uczestniczki w wieku do 35. roku życia będą poddawane uzupełniającym badaniom USG.
Grupa w wieku 35-60 lat oprócz udziału w warsztatach informacyjnych zostanie objęta badaniami mammograficznymi. Badanie mammograficzne poprzedzone jest konsultacją lekarską (w celu wykluczenia przeciwskazań) oraz zakwalifikowaniem pacjentki.
Udział w programie musi być poprzedzony świadomą pisemną zgodą pacjentki lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz kwalifikacją lekarza.
Terminy przyjęć do poradni ginekologiczno-położniczej w ramach realizacji programu są uzgadniane indywidualnie od poniedziałku do piątku w rejestracji przychodni Salus w godzinach od 8.00 do 18.00, lub telefonicznie pod numerem telefonu 44/ 731-30-80, 44/ 731-30-15.
Badania mammograficzne wykonywane będą w ramach umowy podwykonawstwa, zawartej z podmiotem leczniczym MEDICA sp. z o.o. sp.k., ul. Św. Anny 62; 95-060 Brzeziny, NIP 833 140 11 16; KRS 0000668616. Badania wykonywane są wyłącznie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza.
Pacjentki korzystające ze świadczeń, udzielanych w ramach programu polityki zdrowotnej Gminy Kleszczów w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi, przychodnia Salus zachęca do wypełnienia anonimowej ankiety, która jest dostępna w rejestracji. Ankiety po wypełnieniu należy wrzucić do urny, znajdującej się przy wejściu głównym do przychodni (naprzeciwko rejestracji).