Przejdź do głównej treści

Gminna biblioteka ogłosiła konkursy

[14.03.2019] w kategorii: Aktualności, Kultura.

W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie obchodzi jubileusz 70-lecia działalności. To okoliczność, która sprzyja organizowaniu okolicznościowych konkursów. Do dzieci i młodzieży (wiek 3 – 18 lat) adresowany jest konkurs „Kartka urodzinowa na 70-lecie biblioteki”. Prace w formacie A4 należy wykonać przy użyciu dowolnej techniki plastycznej. Formularze zgłoszeniowe powinny być podpisane przez opiekuna prawnego niepełnoletniego autora. Termin składania prac w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie, ul. Sportowa 8 upływa 20 kwietnia. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach wiekowych: I – 3-6 lat, II – 7-10 lat, III – 11-15 lat, IV – 16-18 lat.

Drugi konkurs polegać ma na napisaniu wiersza, poświęconego bibliotece. Uczestnicy (pełnoletni mieszkańcy gminy Kleszczów) mogą przesyłać jeden, samodzielnie napisany wiersz, który wcześniej nie był publikowany, ani też wysyłany na jakikolwiek konkurs. Forma i długość wiersza – dowolna. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy składać do 20 kwietnia w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleszczowie.

Oceny prac w obu konkursach dokona komisja, złożona z przedstawicieli organizatora konkursu. Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w prasie, w Internecie oraz do ich wykorzystania w inny sposób w celach promocyjnych.

Szczegółowe regulaminy wraz z kartami zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej Biblioteki.