Przejdź do głównej treści

Gmina sprzedaje drewno

[12.03.2019] w kategorii: Aktualności, Urząd Gminy.

Został ogłoszony II przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna, pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych na działkach w Kleszczowie. Skład gatunkowy: sosna, brzoza. Całkowita ilość drewna – 21,39 m sześć. Drewno znajduje się przy ul. Spacerowej w Kleszczowie na osiedlu „Zacisze” w Kleszczowie.

Sprzedający ustala minimalną cenę wywoławczą brutto za drewno w wysokości: S4 Sosna – 95,04 zł, S4 Brzoza – 142,56 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty. Oferta powinna być przygotowana na piśmie, w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań. Ofertę należy umieścić w zamkniętej i oznaczonej kopercie z adnotacją: Sprzedaż drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych na działkach numer 1334/2, 1339/6, 1340/6 położonych w Kleszczowie.

Termin składania ofert upływa z dniem 15.03.2019 r. o godz. 14.00. Miejscem składania ofert jest kancelaria ogólna Urzędu Gminy w Kleszczowie. Termin otwarcia ofert: 15.03.2019 r. o godz. 14.30. Otwarcie nastąpi na sali nr 16 w siedzibie UG w Kleszczowie.

Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość zaproponowanej ceny brutto. Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za drewno.

Wójt Gminy Kleszczów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Wzór oferty oraz ceny wywoławcze za poszczególne stosy, w których ułożone jest przeznaczone do sprzedaży drewno, znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kleszczów oraz w wydaniu nr 5/2019 „Informatora Kleszczowskiego”.