Przejdź do głównej treści

Dowiedz się, skąd zdobyć pieniądze na kształcenie zawodowe i ustawiczne

[09.08.2018] w kategorii: Aktualności, Fundusze Europejskie.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne”. Spotkanie odbędzie się 14 sierpnia w godz. 12:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Bełchatowie, ul. Kościuszki 15, I piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny wraz z niniejszą informacją na stronie https://rpo.lodzkie.pl/ pod przyciskiem „Weź udział”. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

Istnieje możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Taką potrzebę należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.