Przejdź do głównej treści

DOFINANSOWANIE ELEKTRYCZNYCH WÓZKÓW INWALIDZKICH – MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI DO PCPR

[12.08.2019] w kategorii: Aktualności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie poinformowało, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przywrócił dofinansowania do wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Z programu mogą skorzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielnie poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym.

W przypadku dzieci do 16 roku życia należy dołączyć do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinasowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto zakupu wózka o napędzie elektrycznym. Termin składania wniosków – do dnia 30 września 2019 roku.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie lub pod numerem telefonu 44 715 22 69. Wnioski można pobrać bezpośrednio w siedzibie Centrum lub ze strony internetowej www.pcpr.powiat-belchatowski.pl w zakładce „Aktywny samorząd”.