Przejdź do głównej treści

Do końca sierpnia można złożyć wniosek o wykonanie audytu energetycznego

[23.08.2019] w kategorii: Aktualności, Ekologia.

Od sierpnia 2018 roku Gmina Kleszczów realizuje program dofinansowania kosztów termomodernizacji budynków mieszkalnych. Dofinansowanie do inwestycji, których podstawowym celem jest efektywne zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię, a przez to ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych zanieczyszczeń, jest udzielane z budżetu Gminy Kleszczów.
Zgodnie z przyjętą procedurą zainteresowany uzyskaniem dotacji właściciel budynku musi złożyć na początek wniosek o wykonanie audytu energetycznego. Składając taki wniosek akceptuje regulamin wsparcia. Termin składania wniosków o przeprowadzenie audytu upływa 31 sierpnia danego roku. Wykonawcą audytu jest podmiot wybierany przez Gminę Kleszczów. Koszt audytu pokrywa wnioskodawca.
Przypominamy, że:
● o dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele domów, znajdujących się na terenie gminy Kleszczów, zamieszkiwanych od minimum 5 lat,
● wysokość dotacji jest uzależniona od tego, jak duże okaże się zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię, po zrealizowaniu działań termomodernizacyjnych
● aby ubiegać się o gminne wsparcie udzielane w ramach programu, wnioskodawca będzie musiał zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię o minimum 10 proc.,
● maksymalne przewidziane wsparcie finansowe dla pojedynczego beneficjenta wynosi 40.000 zł,
Prace termomodernizacyjne, na które może zostać przeznaczone dofinansowanie uzyskane od gminy: ● docieplenie i hydroizolacja ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu; ● docieplenie i hydroizolacja fundamentów, podłogi na gruncie, stropu nad nieogrzewaną piwnicą; ● wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej; ● wymiana instalacji wewnętrznej ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Kleszczów można rozpocząć przedsięwzięcie i podpisywać umowy z wykonawcami prac termomodernizacyjnych. Umowa z wykonawcą musi zawierać minimum 5-letni okres gwarancji. Czynności i wydatki poniesione przez właściciela budynku przed podpisaniem umowy o dofinansowanie będą uznane za niekwalifikowalne.
Więcej szczegółowych informacji zainteresowani mieszkańcy gminy znajdą na stronie http://eko.kleszczow.pl/.