Przejdź do głównej treści

Do 6 czerwca GOK zapisuje chętnych na obozy zimowe

[16.05.2019] w kategorii: Aktualności.

W okresie ferii zimowych w 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury planuje zorganizować wyjazdy uczniów i studentów na obozy. W przekazanym do Urzędu Gminy komunikacie GOK przedstawił następujące propozycje zimowego wypoczynku:

 1. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III, połączony z nauką i doskonaleniem jady na nartach.
 2. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach.
 3. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół podstawowych z klas VII-VIII, połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.
 4. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów (niepracujących), połączony z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.
 5. 7-dniowy obóz szkoleniowo – rekreacyjny w górach dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów, połączony z zajęciami muzycznymi i tanecznymi oraz nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub snowboardzie.

UWAGA!

 1. Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednej formy obozu.
 2. W obozie mogą brać udział dzieci oraz młodzież (ucząca się, niepracująca, która nie ukończyła 25 roku życia). Konieczne jest posiadanie stałego zameldowania oraz stałe zamieszkiwanie wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem na terenie gminy Kleszczów – co najmniej 1 rok do dnia zapisu.
 3. Zgłoszenia dzieci i młodzieży na poszczególne formy obozów są przyjmowane w siedzibie GOK w Kleszczowie w następujących dniach:
  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 8.00-15.00,
  • wtorek – w godz. 8.00-18.00.
 4. Przy dokonaniu zapisu prosimy o:
  • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej,
  • złożenie oświadczeń rodzica lub prawnego opiekuna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
  • uiszczenie opłaty wpisowej lub przedłożenie dowodu wpłaty.
 5. Karty kwalifikacyjne i oświadczenia do odebrania w siedzibie GOK w Kleszczowie oraz na stronie internetowej GOK.
 6. Zapisy prowadzone są wyłącznie do dnia 05.06.2019 roku. Zapisy po terminie ustalonym przez Gminny Ośrodek Kultury nie będą przyjmowane.
 7. Warunkiem zorganizowania wymienionych obozów jest zgłoszenie się przynajmniej 20 uczestników danej formy wypoczynku.
 8. Terminy oraz miejscowości, do których wyjadą uczestnicy zimowego wypoczynku, podane będą po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.