Przejdź do głównej treści

Do 20 grudnia trzeba zapłacić IV ratę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

[06.12.2018] w kategorii: Aktualności, Urząd Gminy.

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje wszystkich właścicieli nieruchomości oraz zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż uległ zmianie termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie należy ją uregulować do dnia 20 grudnia.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiścić:

  • w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie,
  • u inkasenta,
  • przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.