Przejdź do głównej treści

ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc dla grup producenckich

[08.11.2019] w kategorii: Aktualności, Rolnictwo.

Do 13 grudnia br. regionalne oddziały ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. O wsparcie ubiegać się mogą nowe grupy producentów rolnych, uznane od 22 grudnia 2018 r., składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Pomoc jest przyznawana w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy, liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów. Limit wsparcia to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy, a także szczegóły dotyczące warunków udzielenia pomocy można znaleźć na stronie ARiMR. Wszystkie wnioski podlegają ocenie. Na podstawie liczby punktów zostaje ustalona kolejność przyznawania pomocy.