Przejdź do głównej treści

Aktywizacyjny projekt z unijnym dofinansowaniem

[04.01.2019] w kategorii: Aktualności, Praca.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie rozpoczął realizację piątej edycji projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim”. Do udziału zgłaszać się mogą osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Bełchatów, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Dotyczy to następujących grup bezrobotnych: – po 50. roku życia, – długotrwale bezrobotnych, – kobiet, – osób z niepełnosprawnościami, – osób o niskich kwalifikacjach.

W projekcie mogą wziąć udział bezrobotni mężczyźni w wieku 30 lat i więcej nie kwalifikujący się do żadnej z powyższych grup, którzy ubiegają się o środki na działalność gospodarczą.

W ramach tej edycji projektu PUP zaplanował: – realizację 6-miesięcznych staży dla 60 osób, – przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 50 osób (max kwota dofinansowania: 23.000 zł), – refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 15 skierowanych bezrobotnych (max kwota dofinansowania: 23.000 zł).

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r. Na projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim” bełchatowski PUP pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.