Przejdź do głównej treści

27 marca LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” organizuje szkolenie

[25.03.2019] w kategorii: Aktualności.

Zarówno mieszkańcy, jak też przedstawiciele organizacji, firm i instytucji działających na obszarze gmin, należących do „Krainy Wielkiego Łuku Warty”, mogą wziąć udział w szkoleniu w Osjakowie, zaplanowanym na środę 27 marca o godz. 10.00. Tematem szkolenia będą główne cele na jakie LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” może przyznawać dotacje, a także zasady, jakie obowiązują przy przyznawaniu i rozliczaniu tej pomocy.

To szkolenie może być przydatne już przy najbliższych naborach wniosków. Zarząd LGD ogłosił właśnie cztery nabory. Przyjmowanie wniosków zacznie się 28 marca, a zakończy 11 kwietnia. Wszystkie cztery nabory dotyczą jednego obszaru tematycznego (Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej), ale różnych zadań. Po 282 tys. zł będzie rozdysponowane na następujące działania: 1. Promocja obszaru – imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe promujące Krainę Wielkiego Łuku Warty; 2. Infrastruktura lokalna – zagospodarowanie przestrzeni; 3. Infrastruktura lokalna sportowo-rekreacyjna; 4. Infrastruktura lokalna – modernizacja obiektów.

W programie szkolenia, zapowiedzianego na 27 marca, przewidziano następujące zagadnienia: Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR” – harmonogram naborów w 2019 r.; Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD; Procedury naboru wniosków dla projektów Grantowych i innych, realizacja wskaźników z LSR; Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów.

Szkolenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW na lata 2014-2020.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Miejsce szkolenia to siedziba LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie, ul. Wieluńska 11.