Przejdź do głównej treści

W 2017 roku rodziny z dziećmi odebrały ponad 4,4 mln zł

[15.02.2018] w kategorii: Aktualności, Pomoc społeczna.

Z programu „Rodzina 500+” do rodzin mieszkających w gminie Kleszczów trafiła w 2017 roku kwota 4.432.787,80 zł Ten solidny zastrzyk gotówki z pewnością poprawił warunki bytowe wielu gospodarstw domowych. W grudniu 2017 roku liczba rodzin, korzystających w naszej gminie z programu „Rodzina 500+” wyniosła 536, zaś liczba wypłaconych świadczeń – 722.

Jak informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie od stycznia 2017 do grudnia 2017 roku wydano łącznie 697 decyzji. W tej liczbie było 634 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze. W ciągu całego 2017 roku GOPS wydał też 40 decyzji odmownych. 26 razy odmówiono świadczenia na pierwsze dziecko, przyznając je dla drugiego dziecka. Powodem odmów było niespełnione kryterium dochodowe (do 800 zł na członka rodziny lub do 1200 zł na członka rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym).

Niektóre rodziny w minionym roku przestały odbierać wsparcie z rządowego źródła. Powodem uchylenia 39 decyzji były m.in. poprawa warunków finansowych rodziny, zmiana miejsca zamieszkania, rezygnacja osoby ubiegającej się o świadczenie albo zgon wnioskodawcy. Sześć wniosków GOPS skierował do rozstrzygnięcia przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.