Przejdź do głównej treści

15 kwietnia mija termin zapłaty za odbiór odpadów

[22.03.2019] w kategorii: Aktualności, Urząd Gminy.

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż z dniem 15 kwietnia 2019 r. upływa termin zapłaty I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę można uiścić: kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, u inkasenta, przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat.