Przejdź do głównej treści

W 2017 roku bezpłatna pomoc prawna dostępna w Kleszczowie

30 grudnia 2016 w kategorii Aktualności, Fundusze Europejskie, Urząd Gminy

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje mieszkańców gminy, że w ramach bezpłatnej pomocy prawnej, organizowanej przez starostwa powiatowe, już od 2 stycznia 2017 roku punkt z dostępem do takiej pomocy będzie też funkcjonował w Kleszczowie. Uprawnione osoby będą mogły zgłaszać się po porady prawne do Urzędu Gminy, pok. nr 8. Harmonogram dyżurów: poniedziałek – godz. 8.00-12.00 […]

Czytaj dalej...

Do 20 lutego trwa konkurs plastyczny promujący bezpieczeństwo na stoku narciarskim

17 stycznia 2017 w kategorii Aktualności

Prace plastyczne w formacie od A5 do A3, wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych, ilustrujące hasło „Stok nie jest dla bałwanów”, wezmą udział w konkursie ogłoszonym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Konkurs jest elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw […]

Czytaj dalej...

Wybory uzupełniające do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

17 stycznia 2017 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Marszałek Województwa Łódzkiego ogłosił rozpoczęcie procedury wybierania kandydatów, którzy w Łódzkiej Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego będą reprezentować organizacje pozarządowe. Zgłoszenie kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej, a następnie przesłanie jej wraz z rekomendacjami od co najmniej 10 organizacji pozarządowych z regionu łódzkiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Łódzka Wojewódzka Rada Działalności […]

Czytaj dalej...

Zadbane zabytki można zgłaszać do ogólnopolskiego konkursu

17 stycznia 2017 w kategorii Aktualności, Kultura

Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków w corocznym ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany 2017”. Konkurs skierowany jest do właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. […]

Czytaj dalej...

Zapisy na materiał siewny i sadzeniaki

16 stycznia 2017 w kategorii Aktualności, Rolnictwo

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów informuje wszystkich rolników z terenu gminy, że realizując program w zakresie rozwoju i obniżenia kosztów produkcji rolniczej, w 2017 roku wprowadza program dofinansowania materiału siewnego zbóż jarych i sadzeniaków. Rolnicy posiadający na terenie naszej gminy gospodarstwo rolne do 20 ha mogą otrzymać dofinansowanie maksymalnie do 500 kg materiału siewnego zbóż jarych […]

Czytaj dalej...

Po raz kolejny gmina kupi i bezpłatnie udostępni kompostowniki

16 stycznia 2017 w kategorii Aktualności, Ekologia

Urząd Gminy w Kleszczowie prowadzi zapisy mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem i użytkowaniem kompostowników. Będą one udostępniane mieszkańcom nieodpłatnie, na podstawie umowy użyczenia. Kompostowniki mają ułatwić zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji. Inicjatywa Urzędu Gminy ma służyć zmniejszeniu ilości odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie gminy Kleszczów. Zgłoszenia są przyjmowane do 10 marca 2017 r. Zainteresowane osoby […]

Czytaj dalej...