Przejdź do głównej treści

Odbierz PIT w Urzędzie Gminy

16 lutego 2015 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Urząd Gminy w Kleszczowie informuje, że do 23 lutego wydawane są PIT-y za rok 2014 dla: zleceniobiorców – osób fizycznych oraz dla osób, które w roku 2014 otrzymały nagrody za osiągnięcia artystyczne i sportowe. Po odbiór PIT-ów należy zgłaszać się do budynku przy ul. Głównej 45, pok. nr 10.

Czytaj dalej...

Nowe wydanie „Informatora Kleszczowskiego”

6 lutego 2015 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Na gminnej stronie internetowej, w zakładce „Informator Kleszczowski” zostało zamieszczone najnowsze wydanie bezpłatnego biuletynu samorządowego „Informator Kleszczowski”. Do otwarcia pliku PDF jest potrzebny program obsługujący takie pliki (np. Adobe Reader lub Foxit Reader).

Czytaj dalej...

Wybrali władze sołectw na nową kadencję

6 lutego 2015 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Od 19 stycznia do 4 lutego w kolejnych sołectwach gminy Kleszczów odbywały się zwołane przez wójta Sławomira Chojnowskiego coroczne zebrania wiejskie. Zebrania poświęcone były przede wszystkim wyborom sołtysów i rad sołeckich na nową, 4-letnią kadencję. Poza tym uczestnicy byli informowani o najbliższych inwestycjach, planowanych w danym sołectwie. Korzystając z obecności wójta gminy oraz kierowników wybranych […]

Czytaj dalej...

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kleszczowie

5 lutego 2015 w kategorii Aktualności, Fundusze Europejskie, Urząd Gminy

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI). Do skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji zapraszamy osoby z terenu Podregionu Wschodniego województwa łódzkiego (tj. powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego). […]

Czytaj dalej...

Urząd poinformuje o terminie zapłaty

3 lutego 2015 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Jest możliwość otrzymywania z Urzędu Gminy informacji o upływie terminu zapłaty podatku, bądź o powstaniu zaległości podatkowej. Podatnicy zainteresowani uzyskaniem takiej informacji (telefonicznie, wiadomością SMS lub na adres poczty elektronicznej) powinni dostarczyć do Urzędu Gminy pismo, w którym wyrażają na to zgodę. Podatnik otrzyma informację przed wystawieniem upomnienia i naliczeniem jego kosztów.

Czytaj dalej...