Aktualności, Przedsiębiorczość, Urząd Gminy

[14.05.2014] PUP posiada jeszcze pieniądze na staże dla bezrobotnych 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż w ramach projektu „Pomyśl o jutrze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego posiada jeszcze wolne środki o zorganizowanie staży do 6 miesięcy [...]

Czytaj dalej

[12.05.2014] Trzy projekty planów zagospodarowania wyłożone do wglądu

W Urzędzie Gminy w Kleszczowie są wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko – dla miejscowości Antoniówka oraz Wolica. Termin wyłożenia oraz [...]

Czytaj dalej

[09.05.2014] Termin zapłaty za odbiór odpadów

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż z dniem 15 kwietnia 2014 r. upłynął termin zapłaty I raty opłaty za gospodarowanie [...]

Czytaj dalej

[08.05.2014] Wkrótce zakończy się dostawa zamówionych kompostowników

Zakład Komunalny „Kleszczów” na zlecenie Urzędu Gminy dostarcza kompostowniki dla tych mieszkańców gminy, którzy zgłosili zapotrzebowanie na taki sprzęt. Druga tura zapisów na kompostowniki trwała do końca lutego br. Urząd Gminy zebrał [...]

Czytaj dalej

[08.05.2014] Siódma edycja projektu GOPS w Kleszczowie

Unia Europejska Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie rozpoczyna realizację siódmej edycji projektu „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” .W [...]

Czytaj dalej
Kontakt

Urząd Gminy w Kleszczowie

ul. Główna 47
97-410 Kleszczów
Tel.: 44 731 31 10
Fax: 44 731 31 30

Godziny otwarcia

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 9.00-17.00
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-15.30