Przejdź do głównej treści

Wymień piec, odbierz dotację

5 sierpnia 2014 w kategorii Aktualności, Ekologia, Urząd Gminy

W katalogu instalacji, które służyć mają ograniczeniu ilości zanieczyszczeń emitowanych na terenie gminy Kleszczów do atmosfery i z tego powodu są dotowane z gminnego budżetu, znalazło się kolejne, siódme już urządzenie. Osiem tysięcy zł dotacji uzyskać mogą mieszkańcy, którzy zlikwidują tradycyjny piec na węgiel i zastąpią go kotłem grzewczym na pelet. Pelety to rodzaj brykietu […]

Czytaj dalej...

Odzyskaj akcyzę za paliwo!

1 sierpnia 2014 w kategorii Aktualności, Rolnictwo, Urząd Gminy

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, że sierpień jest drugim terminem składania przez rolników wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 r. Wniosek o zwrot podatku należy złożyć w terminie do 29 sierpnia włącznie, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) – […]

Czytaj dalej...

SYRENY ALARMOWE W ROCZNICĘ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

30 lipca 2014 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

W piątek (1 sierpnia) o godzinie 17.00 na terenie gminy Kleszczów zostaną na jedną minutę włączone syreny alarmowe. Ten trening lokalnego systemu ostrzegania odbędzie się dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Apel o taki sposób upamiętnienia rocznicy powstania wystosowany został do samorządowców regionu przez wojewodę łódzkiego.

Czytaj dalej...

Termin zapłaty za odbiór odpadów

28 lipca 2014 w kategorii Aktualności, Ekologia, Urząd Gminy

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż z dniem 15 lipca 2014 r. upłynął termin zapłaty II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę można uiścić: w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie, u inkasenta przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce opłat

Czytaj dalej...

Rozprawa administracyjna w sprawie budowy zbiornika na gips

28 lipca 2014 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

We wtorek 29 lipca o godz. 16.00 w auli SOLPARKU rozpocznie się rozprawa administracyjna w ramach procedury poprzedzającej wydanie przez Wójta Gminy Kleszczów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, polegającego na budowie zbiornika ziemnego na gips. Zbiornik ma być usytuowany w obrębie zwałowiska wewnętrznego KWB Bełchatów, a inwestorem jest PGE GiEK S.A. Zgodnie z obwieszczeniem Wójta […]

Czytaj dalej...