Przejdź do głównej treści

Nowe wydanie „Informatora Kleszczowskiego”

25 sierpnia 2014 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Na gminnej stronie internetowej, w zakładce „Informator Kleszczowski” zostało zamieszczone najnowsze wydanie bezpłatnego biuletynu samorządowego „Informator Kleszczowski”. Do otwarcia pliku PDF jest potrzebny program obsługujący takie pliki (np. Adobe Reader lub Foxit Reader).

Czytaj dalej...

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KLESZCZÓW

8 sierpnia 2014 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Projekt miejscowego planu planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony jest w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pokój nr 28) oraz na stronie internetowej www.bip.kleszczow.pl pod zakładką – Gospodarka przestrzenna; Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się w dniu 5 […]

Czytaj dalej...

Nowe wydanie „Informatora Kleszczowskiego”

8 sierpnia 2014 w kategorii Aktualności, Urząd Gminy

Na gminnej stronie internetowej, w zakładce „Informator Kleszczowski” zostało zamieszczone najnowsze wydanie bezpłatnego biuletynu samorządowego „Informator Kleszczowski”. Do otwarcia pliku PDF jest potrzebny program obsługujący takie pliki (np. Adobe Reader lub Foxit Reader).

Czytaj dalej...

Wymień piec, odbierz dotację

5 sierpnia 2014 w kategorii Aktualności, Ekologia, Urząd Gminy

W katalogu instalacji, które służyć mają ograniczeniu ilości zanieczyszczeń emitowanych na terenie gminy Kleszczów do atmosfery i z tego powodu są dotowane z gminnego budżetu, znalazło się kolejne, siódme już urządzenie. Osiem tysięcy zł dotacji uzyskać mogą mieszkańcy, którzy zlikwidują tradycyjny piec na węgiel i zastąpią go kotłem grzewczym na pelet. Pelety to rodzaj brykietu […]

Czytaj dalej...

Odzyskaj akcyzę za paliwo!

1 sierpnia 2014 w kategorii Aktualności, Rolnictwo, Urząd Gminy

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina, że sierpień jest drugim terminem składania przez rolników wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 r. Wniosek o zwrot podatku należy złożyć w terminie do 29 sierpnia włącznie, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) – […]

Czytaj dalej...