Przejdź do głównej treści

Kleszczów: festiwal dobrych manier

Widzowie zebrani w auli kompleksu SOLPARK mogli obejrzeć dziesięć najlepszych filmów przesłanych na ogólnopolski konkurs „Od ignoranta do eleganta”. Finałową dziesiątkę wytypowało jury, powołane przez organizatora konkursu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Przypomnijmy, że głównym tematem konkursowych prac miało być promowanie zasad dobrego wychowania wśród młodzieży. Wiedza o zasadach savoir vivre’u zawarta była nie tylko w treści dziesięciu zaprezentowanych filmów, ale także w tekście scenariusza gali. Scenki odgrywane przez uczniów uczyły m.in. prawidłowego witania się, odpowiadania na komplement, przechodzenia na swoje miejsce w kinie czy teatrze, a nawet sztuki wręczania kwiatów. Tak jak w pierwszej edycji konkursu publiczność została zaproszona do wybrania swego faworyta. Głosowanie odbywało się na s pecjalnych kuponach. Na widowni obecni byli nie tylko autorzy prezentowanych w finale filmów oraz grupa uczniów ZSP w Kleszczowie, ale także m.in. przedstawiciele kuratorium oświaty, Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, członkowie jury, a także reprezentanci firm i instytucji, które wsparły organizacyjnie konkurs, dofinansowując zakup nagród dla szkół i upominków dla uczniów i opiekunów – twórców konkursowych filmów. Konkurs „Od ignoranta do eleganta” rozgrywany był w dwóch kategoriach. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane filmom, przesłanym przez następujące szkoły: Kategoria: gimnazjum I miejsce: Gimnazjum nr 7, Tomaszów Mazowiecki II miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Wieluń III miejsce: Gimnazjum nr 72 Zgromadzenia Sióstr Augustianek, Kraków Wyróżnienie: Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego, Poczesna Wyróżnienie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Oświęcim Wyróżnienie: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 Gimnazjum nr 67, Kraków Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne I miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych, Lubsko II miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. ONZ, Biłgoraj III miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności, Myślenice Wyróżnienie: Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II, Kleszczów. Nagroda publiczności przypadła filmowi zrealizowanemu przez grupę uczniów kleszczowskiego technikum. Szkoły – laureatki konkursu otrzymały nagrody rzeczowe w postaci kamer filmowych, aparatów fotograficznych oraz wielofunkcyjnych ur ządzeń drukujących.

Dziesięciu finalistów konkursu „Od ignoranta do eleganta”

15 maja pięcioosobowe jury dokonało oceny filmów przesłanych na konkurs „Od ignoranta do eleganta”, ogłoszony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. W gronie jurorów obok dyrektora ZSP w Kleszczowie zasiedli przedstawiciele instytucji kultury, instruktor do spraw filmu i edukacji filmowej, a także trener etykiety i protokołu dyplomatycznego.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z całej Polski miały prawo nadesłać po jednej filmowej pracy. Konkursowe krótkometrażowe filmy miały w możliwie atrakcyjny sposób promować zasady dobrego wychowania wśród młodzieży, ilustrując tytułowe hasło „Od ignoranta do eleganta”. Oceniając wszystkie prace, nadesłane przez uczestników ogólnopolskiego konkursu jury brało pod uwagę m.in. sposób realizacji tematu, pomysłowość twórców, technikę, spójność, jakość dźwięku i grę aktorską, a także walory humorystyczne.

Najciekawsze, wybrane przez jurorów filmy zostaną pokazane podczas finałowej gali, zaplanowanej na 6 czerwca. Publiczność pozna wówczas laureatów konkursu i dowie się, jak jurorzy rozdzielili cenne nagrody dla szkół oraz najlepszych aktorów. Widzowie po obejrzeniu wszystkich filmów będą mogli uhonorować jeden z nich swoją nagrodę.

Dziesięć prac, zakwalifikowanych do finałowego mini-festiwalu zgłosiły do konkursu następujące szkoły:

  • Kategoria GIMNAZJUM: Gimnazjum nr 72 Zgromadzenia Sióstr Augustianek z Krakowa; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 Gimnazjum nr 67 z Krakowa; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Oświęcimia; Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego z Poczesnej; Gimnazjum nr 7 z Tomaszowa Mazowieckiego; Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego z Wielunia.
  • Kategoria SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: Liceum Ogólnokształcące im. ONZ z Biłgoraju; Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie; Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych z Lubska; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności z Myślenic.

Konkurs śpiewania w językach obcych

12 lutego już po raz trzeci Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie będzie organizatorem konkursu piosenki obcojęzycznej. W tym roku tematem przewodnim tej muzycznej rywalizacji będzie muzyka filmowa. Do udziału w konkursie zgłosili się uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: radomszczańskiego, pajęczańskiego i bełchatowskiego. Młodzież prezentując utwory w językach obcych (angielskim, niemieckim, hiszpańskim) ma nie tylko okazję pokazania znakomitego przygotowania językowego, ale także muzycznych zdolności.

Szczegółowe zasady konkursowej rywalizacji znaleźć można na stronie konkursowej. Przesłuchania uczestników konkursu odbywać się będą w auli SOLPARKU. Początek – godz. 9.30.

ZSP w Kleszczowie organizuje konkurs propagujący zasady savoir-vivre’u

Po raz drugi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie zaprosił gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z całej Polski do udziału w konkursie filmowym „Od ignoranta do eleganta”. Prace, które zostaną zgłoszone do tego konkursu mają promować wśród młodzieży zasady dobrego wychowania, a także kształtować kulturę osobistą i kulturę języka. Każda z uczestniczących w konkursie szkół ma prawo zgłosić jeden krótkometrażowy film. Termin przesyłania zgłoszeń udziału w konkursie to 31 marca, a termin przesyłania konkursowych filmów – 25 kwietnia.

Jury oceniając prace weźmie pod uwagę głównie: sposób realizacji tematu, pomysłowość, technikę, spójność, walory humorystyczne, jakość dźwięku i grę aktorską. Do 15 maja na internetowej stronie ZSP w Kleszczowie opublikowana zostanie lista laureatów – 6 zespołów z gimnazjów i 6 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych. Ich filmy zostaną wyróżnione, nagrodzone i pokazane podczas uroczystej gali, zaplanowanej na 6 czerwca. Jednemu z tych filmów publiczność przyzna swoją nagrodę.

Więcej informacji o konkursie (w tym szczegółowy regulamin) znaleźć można na stronie ZSP w Kleszczowie.

Ogłoszenie – konkurs ofert w sprawie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Informujemy, że ogłoszony został konkurs ofert w sprawie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kleszczów.