AKTUALNOŚCI

[17.07.2014] Informacja o wypłacie stypendiów

Informujemy, że wypłata stypendiów za osiągnięcia sportowe oraz za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, rozpocznie się w poniedziałek 21.07.2014 od godziny 12.00 w kasie Urzędu Gminy w Kleszczowie.

[15.07.2014] Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kleszczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony w Urzędzie Gminy w Kleszczowie (pokój nr 28) oraz na stronie internetowej BIP

[28.07.2014] Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem, obszar: województwo łódzkie

[28.07.2014] Termin zapłaty za odbiór odpadów

Urząd Gminy w Kleszczowie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, iż z dniem 15 lipca 2014 r. upłynął termin zapłaty II raty opłaty za gospodarowanie odpadami [...]

[28.07.2014] Rozprawa administracyjna w sprawie budowy zbiornika na gips

We wtorek 29 lipca o godz. 16.00 w auli SOLPARKU rozpocznie się rozprawa administracyjna w ramach procedury poprzedzającej wydanie przez Wójta Gminy Kleszczów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, polegającego na budowie [...]

[28.07.2014] Biblioteka w Kleszczowie zaprasza do fotograficznego konkursu

Biblioteka w Kleszczowie zaprasza do fotograficznego konkursu Została ogłoszona piąta edycja konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu”. Jego organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie. Jak czytamy w regulaminie „każde zdjęcie musi zawierać w sobie elementy, pozwalające na [...]

[26.07.2014] Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem, obszar: województwo łódzkie

Kontakt

Urząd Gminy w Kleszczowie

ul. Główna 47
97-410 Kleszczów
Tel.: 44 731 31 10
Fax: 44 731 31 30

Godziny otwarcia

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 9.00-17.00
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-15.30